Geurenmemorie

Geurenmemorie

We leven in een wereld vol technologie, de computer is niet meer weg te
denken uit onze samenleving. Maar onze hersenen zijn geen computers die
klakkeloos alle informatie opslaan. Sommige gebeurtenissen worden niet
onthouden, andere juist weer heel levendig. Je herinnert je soms zelfs
dingen die niet eens gebeurd zijn. Wat gebeurt er toch allemaal in je
hoofd en waar komen bepaalde associaties vandaan? In het educatieve spel
‘geurenmemorie’ koppelen we deze vraag aan reuk, geur, herinneringen en gevoel.

Geuren kunnen levendige herinneringen naar boven brengen en worden
bijna altijd in het langetermijngeheugen opgeslagen. De typische geur
van bijvoorbeeld zaagsel, mottenballen of pijptabak kunnen allemaal
prikkels zijn die ons terugleiden naar een bepaalde gebeurtenis of een
plaats of persoon. Vaak brengen geuren een sfeer met zich mee. Woorden
om een geur te omschrijven zijn moeilijk te vinden.
Dit komt waarschijnlijk doordat het centrum in de hersenen waar geuren worden
verwerkt, dicht bij het gevoelscentrum ligt. Hierdoor wordt er aan de
geur meteen een gevoelslabel gehangen. Dat kan een gebeurtenis zijn,
maar ook een stemming, een gevoel uit je jeugd.
Geheugenpsychologen spreken in dit geval van het ‘Proustfenomeen’.

In een workshop van een dagdeel gaan we eerst zelf geuren maken. De klas wordt omgetoverd tot een geuren laboratorium. Met deze zelf gemaakte geuren spelen we het geurenmemoriespel. De klas wordt in groepjes verdeeld. Memorie maar dan zonder plaatjes, kinderen moeten dezelfde geuren bij elkaar zoeken. Vervolgens mag het kind aan de andere teamkinderen uitleggen wat hij geroken heeft. Niet door de geur te benoemen maar door de geur te omschrijven met gevoelens en associaties. Met dit spel prikkelen we de hersens om anders te denken: connecties te leggen en naar je herinneringen en naar het eigen gevoel te ‘luisteren’.

Maatwerk is mogelijk, voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.